Friday, September 19, 2008

Ketengahkan aspirasi akar-umbi...


"Masa untuk beberapa ahli MT UMNO menengahkan aspirasi akar umbi, yang mewakili sebilangan besar rakyat Malaysia merupakan langkah bijak untuk menentukan kesinambungan keyakinan dan sokongan rakyat Malaysia kepada UMNO dan BN berterusan, walaupun ketirisan keyakinan dan sokongan makin bertambah jelas kebelakangan ini.